Категорії виборців

Згідно із підпунктами 3 і 4 пункту 6.5 Статуту Університету: 

3) Для участі у виборах ректора встановлюються такі квоти представництва осіб, які мають право брати в них участь:

кожен науковий, науково-педагогічний і педагогічний штатний працівник Університету;

представники із числа інших штатних працівників Університету, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів у кількості 5 % від загальної чисельності осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету;

виборні представники із числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів у кількості 15 % від загальної чисельності осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету;

 

4) При формуванні списків для голосування та визначенні квот береться до уваги кількісний склад категорій працівників [!], визначених у підпонкті 3. пункту 6.5 р. V цього Статуту станом на дату оголошення виборів на посаду ректора [Примітка: на 20 липня 2015 року]